Traditionellt murbruk och putsbruk, till såväl nyproduktion eller renovering.

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten ovan mark, samt invändig putsning av t ex källarväggar. Beträffande putsning på lättbetong rekomenderar vi base105 Vitgrund och base 130 lättbetongputs B.

Standardbetong, för t.ex. plintgjutning och trappor

Grovbetong används till gjutningsarbeten inom och utomhus i grövre än 50 mm skikt t ex för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m m samt vid lagning och 
pågjutning på betongunderlag

Finbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar 20-100 mm.

Byggcement

Byggcement är ett portlandkalkstenscement som tillverkas i Skövde och Slite. Det har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten, t.ex. vid husbyggnad.

Leca, murblock

Murblock baserade på Leca lättklinker, cement och vatten, som tillverkas i olika bredder.