Modulschema

Plannjas långa takpannor finns i tre standardlängder, med 3, 5 alternativt 7 pannors (modulers) längd. Med nedanstående modulschema kan du räkna ut vad du behöver.

 

Gör så här:

  1. Mät takets längd från nock till takfot. Gå in i skalan på modulschemats vänstra kant och leta upp närmaste värde över din taklängd. Exempelvis, om ditt tak är 5 meter långt, och du lägger Plannja Royal, så går du in på värdet 5.30. Följ sedan linjen fram till aktuell rad. Där ser du ett förslag till hur långa plåtar du ska lägga. Just i det här exemplet föreslår vi 2 st plåtar om 5 moduler och 1 st med 3 moduler i varje rad. Det som blir över på den översta plåten kapar du bort.
  2. Antalet plåtrader bestämmer du enkelt genom att utgå från respektive takpannas täckande bredd.